Nałęczów, Bochotnica

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
149 000 PLN
Powierzchnia
1 235 m2

Przedmiotem sprzedaży są malownicze działki tuż przy centrum Nałęczowa:
1 budowlana działka 387/5 - 1235m2
2 działka budowlana  387/3 - 1563m2
3 działka rolna 388 - 3815m2

 działki BUDOWLANE widoczne w MPZP jako MN-2 i MN-9

MPZP: Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN-1, dia którego ustala sie: preznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolnostojacej,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - nie wyznacza sie,
c) minimalna powerzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni dziatki budowlanej,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni dziatki budowlanej,
e) wskanik minimalnej intensywnosci zabudowy - 0,01,
f) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy - 0,8,
g) maksymalna liczba kondygnaci budynku mieszkalnego - 2 kondygnacie nadziemne,
h) maksymalna liczba kondygnaci budynku garazowego, gospodarzego, lub gospodarczo-
garazowego - 1 kondygnacia nadziemna,
i)maksymalna wysokos zabudowy:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 10 m,
- budynku garazowego lub gospodarzego, lub garazowo-gospodarczego, z dachem o kacie
nachylenia powyzej 25° - 6 m,
- pozostatej zabudowy, w tym budynku garazowego lub gospodarczego, lub garazowo-
gospodarzego, z dachem plaskim - 4,5 m,
dachy: dwuspadowe, lub wielospadowe, o kacie nachylenia glównych polaci od 25° do 40°,
dla budynków gospodarczych i garazowych dopuszcza sie dachy plaskie do 10°, w tym stropodachy odwrócone, - pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka cementowa, gont, blacha gontopodobna, blacha plaska, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow plaskich, - kolorystyka dachow: w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub blachy, lub brazowym, lub grafitowym, lub szarym, lub czerwonym, lub czarnym, lub naturalnym kolorze gontu drewnianego, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow ptaskich, - ustala sie, ze forma i kolor pokrycia dachów musi by jednakowa dla wszystkich dachów na dzialce budowlanej, z dopuszczeniem zastosowania róznych materiatów, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow plaskich, k) elewacje: kolorystyka scian: kolory o niskim nasyceniu barw, wylacznie odpowiadajace zakresowi systemu barw NCS w przedziale od 0000 do 2020, czyli nie wiecej niz 20% czerni w barwie oraz nie wiecej niz 20% chromatycznosci barwy z dopuszczeniem jednolitego da calego budynku akcentowania fragmentów elewacji w barwach o wyzszym badé nizszym walorze i nasyceniu, dopuszcza sie wykonczenia elewacji oktadzinami trwalymi za wyatkiem blach trapezowyc oraz falistych, w szczególnosci dopuszcza sie okadziny drewniane, kamienne i imitujace ustaleniami planu, a rozbudowy z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz pozostalych
ustalen planu;
3) zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:
- minimalna powierzchnia dziatki - 700 m',
- minimalna szerokos frontu dzialki - 18 m,
- kat potozenia boznych granic dziale w stosunku do linii rozgraniczajacej drogi z której
nastepuje glowny wjazd na dzialke - od 75° do 105°;
4) minimalna powerchnia now wydzielanej dziatki budowlane zgodnie ze statutem dia strefy B
ochrony uzdrowiskowej;
5) zasady obstugi w zakresie komunikaji - na warunkach okreslonych w § 13;
6) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej - na warunkach okreslonych w § 14;
7) tymezasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu - ustala sie zakaz tymezasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenów, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) obiektow preznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robót
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

Wiktoria Łakoma
797 208 644
LOFT Nieruchomości

  • Wysokość zabudowy: 10
  • Procent możliwej zabudowy: 40
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Budownictwo jednorodzinne indywidualne, Tereny zabudowy mieszkaniowej
  • Dostępne w okolicy: Kościół, Żłobek, Uczelnia, Szpital, Plac zabaw, Przychodnia lekarska, Hala sportowa, Park, Sklep, Fitness, Szkoła, Jezioro, Bank, Apteka, Komenda policji, Basen, Restauracja, Zabudowa niska, Rzeka, Las, Kort tenisowy, Gimnazjum, Przedszkole
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Loft Nieruchomości

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Loft Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Loft Nieruchomości z siedzibą przy Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres loft.nieruchomosci.lublin@gmail.com… czytaj więcej

 

Najlepsze oferty w jednym miejscu